30 000 zł dotacji na założenie działalności gospodarczej-informacja

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego przy współpracy z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizuje projekt „Z POWER-em w samozatrudnienie” w ramach którego można otrzymać ponad 30 000 zł dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Oferujemy ponad 30 000 zł na założenie firmy, w tym:

  • 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na zakupy (w tym min. samochód, komputer, maszyny, urządzenia, promocję itp.);
  • 7 800,00 zł na opłaty firmy, w tym składki ZUS (osoby do 26 roku życia oraz które pierwszy raz zakładają firmę mogą ponadto skorzystać z preferencyjnych warunków na składki ZUS);  szkolenie z zakresu „Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”; pomoc w przygotowaniu biznesplanu;  stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Projekt skierowany jest do osób:
w wieku 18-29 lat, w tym m.in. uczniów szkół średnich oraz studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych;  zamieszkujących lub uczących się na terenie Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego lub dąbrowskiego;  które obecnie nie pracują i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (w tym umowę o pracę, zlecenie i o dzieło).

Obecnie trwa REKRUTACJA i prowadzona będzie w cyklicznych turach już tylko do MARCA 2022 r. TO OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE w najbliższych latach !

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl tel. 513 050 031, 519 654 650 e-mail: n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl, powermalopolska@pakd.pl ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów

Projekt „Z POWER – em w samozatrudnienie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nasze media społecznościowe

Polub nas!

,

Ciśnienie:
Wilgotność: %
Wiatr:
 
Skip to content