RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – art. 13 RODO

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady  podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych informuje:

Administrator danych

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej (GOK), Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa.

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

 • e-mail: gokiwkowa@op.pl

poczta tradycyjna: Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej (GOK), Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa.

 • Cele przetwarzania

Przetwarzamy dane tylko wtedy gdy osoba zainteresowana przekaże je GOK w celach:

 • edukacyjnych,
 • promocyjnych – zdjęcia i filmy,
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy,
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego,
 • w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych GOK,

a także w związku realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), oraz wykonywaniem przez administratora zadań statutowych realizowanych w interesie publicznych (art. 6 ust.1 lit. e RODO).

Odbiorcy

Odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni,
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji,
 • w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych GOK  – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


Prawo

Każdy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

Zgoda

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.


Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Nasze media społecznościowe

Polub nas!

Iwkowa

Iwkowa
12 lipca 2024, 18h21
Clear sky
Clear sky
Apparent: 24°C
Ciśnienie: 1015 mb
Wilgotność: 79%
Wiatr: 8.5 m/s W
Wschód słońca: 5h29
Zachód słońca: 21h32
Prognoza 13 lipca 2024
Dzień
07
Prognoza
24°C
Wiatr: 6.2 m/s WSW
Wiatr w porywach: 9 m/s
Max. UV index: 5.45
Prognoza 14 lipca 2024
Dzień
07
Prognoza
26°C
Wiatr: 5.9 m/s WSW
Wiatr w porywach: 8.2 m/s
Max. UV index: 6.9
Prognoza 15 lipca 2024
Dzień
25
Light drizzle
29°C
Wiatr: 3.2 m/s NE
Wiatr w porywach: 5.1 m/s
Max. UV index: 6.6
Prognoza 16 lipca 2024
Dzień
26
Dense drizzle
25°C
Wiatr: 5.7 m/s WSW
Wiatr w porywach: 10 m/s
Max. UV index: 6.75
Prognoza 17 lipca 2024
Dzień
07
Prognoza
26°C
Wiatr: 2.8 m/s WSW
Wiatr w porywach: 8.2 m/s
Max. UV index: 6.3
 
Skip to content