Realizacja operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”

Od maja do końca października 2021 r. Tarnowska Organizacja Turystyczna realizowała operację pt. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”, której budżet środków finansowych wyniósł łącznie 43 270,00 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota 37 270,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wkład własny Tarnowskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 6 000 zł.

W ramach operacji na przykładzie ENOTarnowskie została przedstawiona grupa 30 rolników/podmiotów/lokalnych producentów zaangażowanych w projekt, którzy zostali przedstawieni jako dobre praktyki. W oparciu o te osoby/podmioty przeprowadzono szeroką kampanię informacyjno – promocyjną, w skład której weszło:
– opracowanie w wersji elektronicznej przewodnika po dobrej praktyce – 1 szt.,
– opracowanie filmów wideo prezentujących dobre praktyki – 10 szt.,
– poprowadzenie kampanii na blogu i profilu FB.

W gronie rolników/producentów znalazło się 11 winiarzy, którzy są uczestnikami partnerstwa, rozwijają przedsiębiorczość na obszarach wiejskich stymulując także powstawanie nowych firm
w otoczeniu ich winnic, są uczestnikami współpracy partnerskiej w ramach ENOTarnowskie, jak też na swoim przykładzie aktywnie promują wieś, jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego. Dodatkowo przedstawiliśmy 19 rolników/producentów innych wyrobów, działających na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

Celem operacji było: zidentyfikowanie i zgromadzenie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktu lokalnego do rozwoju obszaru, w tym praktyk związanych z tworzeniem partnerstw na rzecz realizacji projektów pozwalających zwiększyć konkurencyjność małych rodzinnych gospodarstw na przykładzie rolników i producentów lokalnych z obszaru ENOTarnowskie i ich upowszechnienie poprzez opracowanie poradnika po dobrych praktykach w wersji elektronicznej, filmów, jak też poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej w sieci Internet.

Operację zrealizowano w partnerstwie z:
Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku”
Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwkowej

Nasze media społecznościowe

Polub nas!

,

Ciśnienie:
Wilgotność: %
Wiatr:
 
Skip to content